+420 608 520 155 aa@aa.cz

GDPR

Zpracování osobních údajů

1. Udělujete tímto souhlas společnosti:
Ing. Ladislav Kováč – OCAL , se sídlem Vrchlického 21, 794 01 Krnov, IČ: 13609785 (dále jen „Zpracovatel-Správce“), aby ve smyslu zákona č.101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje: 

1.1. Jméno a příjmení
1.2. Název společnosti
1.3. E-mail 
1.4. Telefonní číslo
1.5. IČ 
1.6. Fakturační adresa
1.7. Adresa provozovny

2. Jméno, příjmení, název společnosti, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem kontaktu na: 
2.1. Provozovatele v minulosti vytvořených www stránek s důvodu potřebných úprav a zasílaní obnovovací faktury.
2.2.  Zákaznika na webmarketing za účelem dohledání podkladů pro opakování služby v budoucnu.
2.3. Zákazníka z důvodu offline podpory webových stránek, např. tiskové služby za účelem dohledání matrice pro případný dotisk (vizitky, metalické štítky, atd.)
2.4. Zákazníka na reklamní služby za účelem dohledání podkladů pro případné vyžádání hotových podkladů (např. v případě návrhu loga, letáků v minulosti).
2.5. Perspektivního zákazníka, se kterým byl již v minulosti navázán osobní, telefonický nebo písemní kontakt za účelem realizace některé výše uvedené služby.

3. Tyto údaje budou zpracovatelem-správcem zpracovány po dobu 10 let.

4. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti gdpr@ocal.cz  nebo Ocal, Vojtěššská 17, Praha 1.

5. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem/Zpracovatelem. Osobní údaje však mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
5.1. Poskytovatel Hostingu: Forpsi.com 
5.2. Další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací.
5.3. Obchodní zástupci fi při komunikaci s klienty a perspektivními zákazníky (viz inof výše).

6. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
6.1. Vzít souhlas kdykoliv zpět,
6.2. Požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
6.3. Požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
6.4. Vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit 6.5. Požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů na email
gdpr@ocal.cz
6.6. V  případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.